Elsene I Brugmannplein >
Ukkel I Hamoirlaan >
Ukkel I Prins van Oranje >
Genval I Meer van Genval >
Ukkel I Fort Jaco wijk >
Ukkel I Prins van Oranje Wijk >

Sotheby's

Sotheby's Auction is een belangrijke specialist in de veiling van kunstwerken. Sotheby's Auction telt 90 kantoren in 40 landen en organiseert jaarlijks meer dan 350 veilingen in 70 verschillende soorten collecties.


Meer weten >

IN DE PERS

Sotheby's International Realty is aanwezig in alle nationale en internationale media met jaarlijks meer dan 700 miljoen afdrukken. Daardoor biedt Sotheby's International Realty echte marketingondersteuning voor de verkoop van onroerend goed.

Meer weten >

WERELDWIJD NETWERK

Sotheby's International Realty is wereldwijd marktleider in de aan- en verkoopbemiddeling van residentieel luxevastgoed. Concreet betekent dat een netwerk van meer dan 14.000 medewerkers verspreid over 680 kantoren in de belangrijkste hoofdsteden van meer dan 50 landen.

Meer weten >

Diensten

Sotheby's International Realty beschikt over ruim 35 jaar ervaring in de vastgoedsector en daardoor kan ons kantoor in Brussel zijn expertise aanbieden via verschillende diensten, zoals expertise, beheer, projectontwikkeling, schatting en vastgoedtransacties tegen de beste prijs.

Meer weten >
« Het be​ken​de vei​ling​huis So​t​he​by's gaat een twee​de ves​ti​ging ope​nen in Brus​sel. Het is een ves​ti​ging van de vast​goed​af​de​ling van het huis, So​t​he​by's In​ter​na​ti​o​nal Re​al​ty. Sot​he​by's is al ruim 30 jaar aan​we​zig in ons land met een kan​toor. »... De Tijd PERSBERICHTEN >

Elk kantoor is juridisch en financieel onafhankelijk. Sotheby's International Realty, het Sotheby's International Realty logo, 'the Collection of Life' en het magazine RESIDE zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van of in licentie gegeven aan Sotheby's International Realty Affiliates LLC.

De verstrekte informatie op deze site steunt op door ons betrouwbaar beschouwde bronnen. Vermits die informatie verstrekt is door derden, kunnen we dan ook niet de juistheid of volledigheid ervan verzekeren en kan ze bijgevolg ook niet worden ingeroepen als zodanig. We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten, weglatingen en wijzigingen in de inhoud van onze advertenties, onder meer inzake prijs of ingeval het goed niet meer beschikbaar zou zijn op het moment dat u de advertentie bekijkt, want we kunnen sommige onroerende goederen aldus van de site weghalen zonder voorafgaande kennisgeving. Opmetingen kunnen ruw geschat zijn en werden niet gecontroleerd door de verkopende partij en kunnen niet worden gecontroleerd door Brussels SIR. U doet best een beroep op een professional voor de opmetingen, zoals een meetkundig schatter of architect, om dergelijke informatie te verkrijgen.